КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020)

Розмір шрифта: 
LEAN-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Тетяна Пілявоз, Катерина Рибаченко

Остання редакція: 2020-03-02

Анотація


Розкрито сутність та розглянуті основні етапи впровадження lean-менеджменту в процесі управління персоналом банківської установи.

Abstracts: The essence and main stages of implementation of lean management in the process of personnel management of a banking institution are revealed.
Ключові слова


lean-менеджмент, персонал, управління персоналом, банківська установа

Посилання


1. Кизим А.А., Чередниченко А.А. Особенности работы с персоналом в ходе освоения концепции бережливого производства. Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. №7. С. 27-30.

2. Емельянович А.А., Кулягина Е.А., Коваль С.В. Опыт и проблемы внедрения бережливого производства в российских компаниях. Транспортное дело России. 2018. № 2. С. 70-73.

3. Васильева С.Е. Методика внедрения инструмента бережливого производства 5S. Молодой ученый. 2016. №13. С. 388-393.

4. Бек О.М., Петецький І. LEAN-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2017. № 863. С. 12-16.

5. Коровіна О.В. Lean-production в системі управління промисловим підприємством. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. №1.6 (18).


Повний текст: PDF