КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019)

Розмір шрифта: 
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Тамара Віталіївна Іванчик

Остання редакція: 2019-02-17

Анотація


Розглянуто підходи до управління прибутком підприємства. Показано, що найкращим підходом до управління прибутком підприємства є системний підхід, за  якого організація розглядається  як система, що містить певну кількість взаємопов’язаних елементів


Ключові слова


прибуток; підходи до управління прибутку; управління прибутком; системний підхід до управління прибутком

Посилання


  1. Блонська, В. І. Вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства [Текст] / В. І. Блонська, П. П. Адамович // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20.7. — С. 92–104. 
  2. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.3 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с
  3. Вачугова  Д. Д. Основи менеджмента 2-е вид., перероб. і доп./ Вачугова  Д. Д. – М.: Вища школа. – 376 с. – 2005 р.
  4. Єпіфанова І. Ю. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-192. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua
  5. Єпіфанова І. Ю. Фактори зростання прибутку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Молодий вчений. - 2016. - № 7(34). - С. 46-49.
  6. Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.

Повний текст: PDF