КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019)

Розмір шрифта: 
МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Віталій Володимирович Зянько, Тарас Владиславович Перерва

Остання редакція: 2019-04-11

Анотація


Розглядаються якісні та кількісні методи оцінювання економічних ризиків при здійсненні підприємством господарської діяльності в сучасних умовах ринкових відносин. Обґрунтовано, що для отримання достовірнішої оцінки ступеня ризику необхідно використовувати варіативний підхід.


Ключові слова


ризик; економічний ризик; фінансовий ризик; оцінка ризику; управління ризиком

Посилання


  1. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: пер. з англ. / Євхен Брігхем. – К. : Молодь, 1997. – 1000 с.
  2. Письменна Т. В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства / Т. В. Письменна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 28. - С. 100–106.
  3. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент – теорія та практика: Навчальний посібник / А.О. Старостіна.:ІВЦ Політехніка, 204. – 200с.
  4. Нєскрасова А.В. Управління фінансовими ризиками в Україні в сучасних умовах / А.В. Нєкрасова, В.М. Пастухов // Економічний простір. – 2015. –Вип.16 (125). – С.112-121.
  5. Хохлов В. Управління ризиком / В.Хохлов – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999 – 239с.

Повний текст: PDF