КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Олег Анатолійович Шевченко

Остання редакція: 2018-02-20

Анотація


Систематизовано підходи до визначення сутності ліквідності. Проаналізовано ліквідність підприємств легкої промисловості на прикладі ПАТ «Володарка»

 

The approaches to determining the essence of liquidity are systematized. The analysis of liquidity of light industry enterprises on the example of PJSC «Volodarka»


Ключові слова


ліквідність; коефіцієнт покриття; ліквідність активів; liquidity; coverage ratio;, asset liquidity

Посилання


 1. Давиденко Н. М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінан­сового менеджменту підприємства / Давиденко Н. М. // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №2. – С. 36-40.
 2.  Вовк В. Ліквідність та платоспроможність: економічна суть та експертна оцінка  / Вовк В., Бугай О. // Галицький економічний вісник. – 2011. – №3. – С. 169-173.
 3.  Дорошенко А. П. Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностики загаль­ного фінансового стану підприємства / Дорошенко А. П. // Ефективна економіка. – 2010. – №3 // www.economy. nauka.com.ua.
 4. Чупис А. В. Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование) / Чупис А. В., Царенко А. М., Кашенко О. Л., Закоморный С. Н., Борисова В.А. – Сумы: Сумский гос. аграрный ун-т: Университетская книга, 1998. – 331 с.
 5. Прыкина Л.В. Економический анализ предприятия : [учебник] / Л.В. Прыкина – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 360 с.
 6.   Масленніков Є.І. Економічна характеристика методів оцінки ліквідності балансу на підприємствах машинобудування та металообробки / Масленніков Є.І. // Економіка: реалії часу. – 2012. – №1. – С. 59-64.
 7. Ковалев В.В.Финансовый анализ: методы и процедуры. / В.В. Ковалев – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
 8. Олександренко І. В. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства / Олександренко І. В. // Актуальні проблеми економіки. –  2014. – №6(156). – С.420-426.
 9. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: [монографія] / Л. А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ. – 2001. – 388 с.
 10.  Бержанір І. А.  Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств / І. А. Бержанір // Финансы, учет, банки. - 2014. - Вып. 1. - С. 43-48.
 11.  Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.

Повний текст: PDF