КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017)

Розмір шрифта: 
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Крістіна Русланівна Траченко

Остання редакція: 2017-03-05

Анотація


Визначено  сутність понять «фінансові ресурси» , досліджено етапи і завдання ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства, розглянуті основні джерела формування фінансових ресурсів.


Ключові слова


фінансові ресурси, управління, системний підхід, прийняття рішень

Посилання


 

1. Поддєрьогін А. М., Білик А. М., Буряк Л. Д. Фінанси підприємств [Текст]: підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.   

 

2. Нестеренко Н. В. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Н. В. Нестеренко, Д. М. Ребріна // «Вісник». – 2011. – № 3(16). – С. 69-72.

 

3. Ареф’єва О.В. Реструктуризація системи управління фінансовими ресурсами підприємства / О.В. Ареф’єва // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 11-12. – С. 17-26.

 

4.  Ванькович Д.В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств / Д.В. Ванькович // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 112-117.

 

5. Казакова В.І. Концептуальні основи управління фінансовими ресурсами підприємств / В.І. Казакова // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 109-113.

 

6.  Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Г.А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 478 с.

 

7. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування / Н. Шевчук // Ринок цінних паперів України. – 2004. – № 5-6. – С. 39-44.


Повний текст: PDF