КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018)

Розмір шрифта: 
ONE WAY TO A PRIORI EVALUATION OF THE UNCERTAINTY OF MEASURING INSTRUMENTS DURING ITS OPERATION IN A DYNAMIC MODE
Oleksandr Vasilevskyi, Volodymyr Didych

Остання редакція: 2018-03-14

Анотація


Запропоновано спосіб апріорної оцінки динамічної невизначеності вимірювальних приладів на основі математичної моделі частотної характеристики вимірювального приладу та моделі спектральної функції вхідного сигналу. Отримано модельне рівняння для оцінки амплітудного значення динамічної невизначеності вимірювань, яке зумовлено обмеженими властивостями вимірювальних пристроїв, коли вимірювальний сигнал проходить через нього в динамічних режимах роботи.

 

Abstract

A method for estimating the dynamic uncertainty of measuring instruments based on a mathematical model of the frequency characteristic of a measuring instrument and a model of the spectral function of an input signal is presented. The model equation for estimating the amplitude value of the dynamic measurement uncertainty is obtained, which is caused by the limited properties of the measuring devices when a measuring signal passes through it in dynamic operation modes.


Ключові слова


dynamic measurements; uncertainty; frequency characteristic; spectral function; uncertainty of type B

Повний текст: PDF