КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018)

Розмір шрифта: 
АКТУАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ІНДЕКСІВ ВІДТВОРЮВАНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ
Олександр Миколайович Васілевський, Олександр Слободянюк

Остання редакція: 2018-03-13

Анотація


Запропоновано статистичний метод оцінювання характеристик якості продукції та процесу на основі індексів відтворюваності та придатності, який дає змогу підтверджувати статистичну стабільність технологічного процесу та вірно трактувати виробниками продукції індекси, що пропонується оцінювати.

 

 

Abstract

A statistical method for estimating the characteristics of quality product and process  on the basis of indices of reproducibility and suitability is proposed, which makes it possible to confirm the statistical stability of the technological process and correctly interpret the indices proposed by the producers of the product, which are proposed to be evaluated.


Ключові слова


якість продукції; індекс відтворюваності; індекс придатності; статистичний метод; виробничий процес; характеристика якості

Посилання


1.  ISO 9000:2015. Quality management systems - Fundamentals and vocabulary.
 2. ISO 22514-2:2017. Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 2 : Process capability and performance of time-dependent process models.
 3. ISO/TR 22514-4:2016. Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 4: Process capability estimates and performance measures.
 4. ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
 5. Васілевський О.М., Поджаренко В.О.  Практикум з метрологічного нагляду за засобами вимірювань. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 87 с.
 6. Васілевський О.М. Статистичні методи виявлення систематичних похибок вимірювань // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 9 - 12.
 7. Васілевський О.М., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Т. Основи теорії невизначеності вимірювань : [підручник]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. – 230 с. - ISBN 978-966-641-632-5.
 8. Васілевський О.М. Нормування показників метрологічної надійності // Вісник Вінницького політехнічного інституту.  - 2011. - № 4. - С. 9 - 13.
 9. Васілевський О.М., Поджаренко В.О. Актуальні проблеми метрологічного забезпечення : [навчальний посібник]. - Вінниця : ВНТУ, 2010. – 214 с. – ISBN 978-966-641-348-5.
 10. Vasilevskyi O.M. Methods of determining the recalibration interval measurement tools based on the concept of uncertainty, Technical Electrodynamics, 6, 2014, P. 81-88.
 11. D.J. Wheeler, An Honest Gauge R&R Study. Manuscript No. 189, 2009, available in: http://www.spcpress.com/pdf/DJW189.pdf
 12. Suelí Fischer Beckert and Wagner Saucedo Paim, Critical analysis of the acceptance criteria used in measurement systems evaluation, International Journal of Metrology and Quality Engineering, 8,23 (2017). 

Повний текст: PDF