КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019)

Розмір шрифта: 
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТЕОПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ФЕС
Вячеслав Олександрович Комар, Владислав Ігорович Врона

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Анотація
В роботі проведений аналіз основних метеопараметрів, що впливають на точність прогнозу генерування
фотоелектричних станцій. Також засобами кореляційного аналізу встановлено міру впливу окремих метеопараметрів на генерування фотоелектричних станцій.

 

 

DETERMINATION OF THE MAIN METEOROLOGICAL
PARAMETERS FOR THE BUILDING OF THE SHORT-TERM
PROGNOSTIC MODEL FOR GENERATION OF PVs
Abstract
The paper analyzes the basic meteorological parameters that affect the accuracy of the forecast of the generation of photovoltaic
stations. Also, the means of correlation analysis set the measure of the influence of individual meteoparameters on the generation of
photovoltaic stations.


Ключові слова


фотоелектричні станції; прогнозування; метеопараметри

Посилання


1. Закон України про ринок електричної енергії – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
2. Кульматицька А. С. Оцінювання впливу відновлювальних джерел електроенергії на режим роботи
електричних мереж [Електронний ресурс]: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-
2018/paper/view/5443/4481
3. Лежнюк П.Д., Комар В.О., Кравчук С.В., Київський В.В. Щодо можливості прогнозу генерування фо-
тоелектричними станціями на наступну добу // Матеріали наук.–практ. конф. «Відновлювана енергетика та
енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 2018. – С. 263–267.

Повний текст: PDF