КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ
Юрій Васильович Лобода

Остання редакція: 2018-03-13

Анотація


Приведено аналіз застосування засобів та пристроїв підвищення якості електричної енергії в розподільчих мережах.

 

ANALYSIS OF THE USE OF MODERN MEANS OF ENERGY QUALITY IMPROVEMENT IN DISTRIBUTIONAL NETWORKS

Abstract

The analysis of the use of means and devices for increasing the quality of electric energy in distribution networks is given.Ключові слова


СТК; СТАТКОМ; несиметрія напруги; несинусоїдність напруги; реактивна потужність; STK; STATKOM; voltage unbalance; non-sinusoidal voltage; reactive power

Посилання


1. Войтюк Ю. П. Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільчих мережах з різкозмінними несиметричними навантаженнями :дис. к. т. н. : 05.14.02 / Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2017.-116 с.


2. Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності : монографія / В. В. Бурлака, С. К. Поднебенна, С. В. Гулаков. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 196 с.


3. Немахов А. И. Анализ быстродействия силовых схем управлемой компенсации реактивной мощности. Россия. г. Москва, НИУ «МЭИ».


Повний текст: PDF