КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2016)

Розмір шрифта: 
Використання нетрадиційних джерел енергії
Петро Вадимович Сенетович

Остання редакція: 2016-02-28

Анотація


Розглянуто актуальність нетрадиційних джерел енергії. Акцентовано увагу на переваги нетрадиційних джерел енергії, а саме, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, невичерпність нетрадиційних джерел енергії, зменшення втрати енергії. Зазначено ситуацію в Україні що до альтернативних джерел енергії. Охарактеризовано деякі нетрадиційні джерела енергії: вітроенергетика, біопаливо, сонячна енергетика, геотермальна енергетика.

The use of alternative energy sources
Abstract:It is considered relevance of nonconventional power sources. The attention to advantages of nonconventional power sources, namely, reduction of harmful emissions in the atmosphere, inexhaustibility of nonconventional power sources, reduction of expenses of energy is focused. The situation in Ukraine concerning alternative energy sources is specified. It is characterized some types of nonconventional power sources: wind power, biological fuel, solar power, geothermal power


Ключові слова


Альтернативні джерела енергії; нетрадиційні джерела енергії; екологія; сонячна енергія; біопаливо; вітроенергетика; геотермальна енергетика; Alternative energy sources; nonconventional power sources; ecology; solar energy; biological fuel; wind power; geo

Посилання


 1. Рожко А.О. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні//Энергосбережение. – 2007. – №2. – с. 25-28.
   
 2. Паливно-енергетичні ресурси. Перспективи України.//Новини та пріоритети енергетики. – 2005, №1.
   
 3. Адаменко О.М., Височанський В., Льотко В., Михайлів М. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії. Монографія. – Івано-Франківськ:ІМЕ, 2001. – 432с.
   
 4. Нікіторович О.В. Аналіз стану та перспектив розвитку малої гідроенергетики України// Міжнародна науково-практична конференція “1-й Всеукраїнський з’їзд екологів”. – Вінниця: ВНТУ, 2006.
   
 5. Г.С. Ратушняк, В.В Джеджула. Енергозбереження в сільськогосподарській біоконверсії. Навч. посіб.– Вінниця. – ВНТУ,2006. – 83с.

Повний текст: PDF