КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2016)

Розмір шрифта: 
АКУМУЛЯТОРИ ТЕПЛОТИ І ХОЛОДУ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ
Наталія Степанова, Павло Муслімов

Остання редакція: 2016-03-09

Анотація


Встановлено доцільність використання систем акумулювання у системах забезпечення теплотою та холодом із альтернативними джерелами енергії. Проаналізовані існуючі види акумулювання теплоти. Встановлено, що ємність акумулятора залежить від задач, що вирішує система акумулювання теплоти і джерела альтернативної енергії.

Ключові слова


Акумулятор теплоти, акумулятор холоду, насичена рідина, не догріта рідина, теплота фазового переходу, геліоколектор, тепловий насос

Посилання


  1. Степанов Д.В. Акумулювання теплоти в схемі ефективної системи теплохолодопостачання житлової будівлі / Д. В. Степанов, Н. Д. Степанова, О. А. Гайдейчук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2015. - №2. 
  2. Степанова Н. Д. Економічний та екологічний аспекти теплопостачання на базі геліоустановок / Н. Д. Степанова,    Т. І. Пилипенко // Вісник Хмельницькогонаціонального університету. – 2013. – №5. – С. 65 – 68.
  3. Патент України на корисну модель № 101612, МПК7 F24D11/02. Система теплохолодопостачання / Степанов Д. В., Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. //Промислова власність. – К. : Український інститут промислової власності. – 2015, бюл. № 18, опубл. 25.09.2015 р.
  4. Пуховий І. І. Акумулятори холоду з використанням фазового переходу. / І. І. Пуховий, М. О. Кривошеєв // Вісник ВПІ. – 2013. – № 1. – С. 74 – 79.
  5. Бекман Г. Тепловое аккумулирование энергии / Г. Бекман, П. Гилли. – М. : Мир, 1987 г. – 272 с.

Повний текст: PDF