КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2019)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ У 2017 РОЦІ
Наталія Михайлівна Кравець, Вероніка Русланівна Новосельцева

Остання редакція: 2019-03-11

Анотація


Висвітлено проблему забруднення поверхнених вод стічними водами. Проаналізовано обєми забруднень вод басейну Південного Бугу та динаміку скиду забруднюючих речовин в складі стічних вод.

 

 

ANALYSIS OF SURFACE WATER POLLUTION OF VINNITZ REGION BY ORGANIC MATERIALS IN 2017

Abstract

The problem of surface water pollution with sewage is covered. The volumes of pollution of the waters of the Southern Bug basin and the dynamics of the discharge of pollutants in the composition of wastewater are analyzed..

 


Ключові слова


стічні води, вода, забруднення, річка, скид, домішки.

Посилання


1. Бондарчук О.В. Біотестування як інструмент екологічного моніторингу якості водних об’єктів річки Південний Буг / О.В. Бондарчук, С.М. Кватернюк  // Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів. Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Одеса: ОДЕКУ, 2016. – С.43–45.

2. Martsenyuk V. Multispectral control of water bodies for biological diversity with the index of phytoplankton / V. Martsenyuk, V. G. Petruk, S. M. Kvaternyuk et al.  //  2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016), Oct. 16-19, 2016 in HICO, Gyeongju, Korea. – P. 988–993.

3. Petruk V. Experimental studies of phytoplankton concentrations in water bodies by using of multispectral images / Petruk V., Kvaternyuk S., Pohrebennyk V. et al.  //  Water Supply and Wastewater Removal. Editors: Henryk Sobczuk, Beata Kowalska. – Lublin : Lublin University of Technology, 2016. – P.161–171.


Повний текст: PDF