КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Анастасія Олександрівна Слободянюк, Олена Валеріївна Слободянюк

Остання редакція: 2018-03-14

Анотація


Здійснено аналіз якості поверхневих водних ресурсів на території Вінницької області на основі даних доповідей про стан навколишнього природного середовища. Систематизовано та проаналізовано показники скидів забруднюючих речовин у складі стічних вод Вінницької області. Відображено динаміку скидів забруднюючих речовин протягом 2010–2016 років на графіках.

 

 

ANALYSIS OF QUALITY OF SURFACE WATER RESOURCES IN VINNYTSIA REGION

Abstract: The article analyzed the quality of surface water resources in the Vinnytsia region on the basis of data on the state of the environment. The indexes of pollutant discharges in the waste water of the Vinnytsia region were systematized and analyzed. Displays the dynamics of discharges during 2010-2016 on the charts.

 


Ключові слова


водні ресурси; аналіз даних; якість; забруднюючі речовини; Вінницька область; water resources; data analysis; quality; pollutants; Vinnitsa region

Посилання


1. Гуцуляк Г. Д. Водні ресурси Карпат, джерела їх забруднення та його негативні наслідки / Г. Д. Гуцуляк, Ю. Г. Гуцуляк – Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2004/14_3/45.pdf.


2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області за 2015 рік.


3. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області за 2016 рік.


Повний текст: PDF